Nieuwe Arbowet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandig­ hedenwet. De nieuwe Arbowet zal naar verwachting juli 2017 ingaan. Er gaan dingen veranderen rond de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker en de invulling van de RI&E.

In deze Whitepaper leest u: