Werkdruk

Werkdruk treedt op als een werknemer het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van werkdruk en wat kunt u er tegen doen?

Hoe brengt u de werkdruk omlaag? Door het werk te laten uitvoeren door meer mensen? Soms is dat echt nodig, meestal helpt het niet. Beter is het om te zorgen voor minder energievreters en meer energiegevers.

Deze whitepaper geeft u inzicht in de oorzaken en gevolgen van werkdruk. Ook laat het zien wat een goed plan van aanpak is voor werkdruk.