Whitepaper 'RI&E: Alle feiten op een rij'

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor iedere organisatie een verplicht onderdeel van de Arbowet. In het bijbehorende Plan van Aanpak staat wat het bedrijf gaat doen om de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken tegen te gaan of te beperken en wanneer deze maatregelen uitgevoerd gaan worden. Management, deskundigen, ondernemingsraad en werknemers spelen hierbij een belangrijke rol. De arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige toetst de ingevulde RI&E. Deze kan ook helpen bij het uitvoeren van een aantal taken, afhankelijk van de risico’s die in een organisatie spelen.


Uit diverse onderzoeken blijkt, dat lang niet iedere organisatie beschikt over een RI&E. Dat is jammer want het is een prima middel om met veiligheid en gezondheid aan de slag te gaan. Het opstellen van een RI&E hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En als u het goed aanpakt zorgt u ervoor dat de werknemers zich er grotendeels zelf verantwoordelijk voor voelen. In deze whitepaper zetten we belangrijke zaken op een rij en leest u hoe u met een dynamische RI&E altijd een actuele RI&E heeft.